Một quỹ tín dụng tại Hà Nội mất khả năng chi trả


Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt quỹ tín dụng này vào diện kiểm soát đặc biệt…

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố sẽ kiểm soát đặc biệt toàn diện với Quỹ Tín dụng nhân dân Thọ Lộc, thành phố Hà Nội.

Quỹ Tín dụng nhân dân Thọ Lộc mất khả năng chi trả

Quỹ Tín dụng nhân dân Thọ Lộc mất khả năng chi trả

Cụ thể, qua công tác thanh tra giám sát, quản lý đến thời điểm hiện tại cho thấy, quỹ tín dụng này đã có nhiều vi phạm về cấp tín dụng và quản lý tài chính, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và tình hình tài chính của quỹ này, dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán, mất khả năng chi trả.
Được sự chấp thuận của UBND thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tại chi nhánh Hà Nội đã quyết định đặt Quỹ Tín dụng Thọ Lộc vào diện kiểm soát đặc biệt dưới hình thức kiểm soát toàn diện.

Thời hạn theo quyết định trên là 3 tháng. Theo đó, ban kiểm soát đặc biệt Quỹ Tín dụng Thọ Lộc sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát toàn diện, trực tiếp hoạt động hàng ngày của quỹ này; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tăng cường thu hồi nợ.
Cũng theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, các đầu mối sẽ phối hợp để xử lý nghiêm minh các cá nhân, các thành phần kinh tế, các tổ chức cố tình chây ỳ không trả nợ, gây thất thoát tài sản của nhân dân và Nhà nước.

“Trong thời gian kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp cần thiết nhằm khôi phục, duy trì hoạt động của quỹ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền theo pháp luật”, thông báo cho biết.

Leave a comment